Matematiğin Faydaları |

Matematiğin Faydaları

Bir İslam bilgini olan İbn Haldun’un sözüyle başlamak istiyorum. “Matematik aklı ve fikirleri geliştirir.” Beynin kapasitesini geliştiren ve adeta bir beyin antrenmanı olan matematik doğru akıl yürütmeyi sağlar. Sağlıklı bir şekilde akıl yürüten zihin doğru hükümler verir. Muhakeme yeteneğinin artmasını sağlarken eleştirici şekillerde düşünme yeteneği elde ettirir matematik. Her hangi bir problem ya da konuda tek bir yola bağlı kalınmadan değişik yollardan düşünme kabiliyetini arttırır. Dışarıdan gelen başkalarının fikirlerini göz ardı etmeyerek önyargının kalkmasına yardımcı olur. Kendi fikirleri ile başkalarının fikirlerini karşılaştırma ve en doğruya ulaşma yeteneğimizi arttırır. Araştırma ve incelemeye yöneltir insanları. Çevredeki görüşlerin boyunduruğu altında kalmadan hayatımızı doğru bir şekilde yönlendirmemizi sağlar. Sistemli ve mantıklı düşünmeyi öğretirken, inceleme, araştırma, eleştirme, muhakeme etme düzenli ve dikkatli çalışma gibi yetenekler ve alışkanlıklar kazandırır. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız aksaklıklara karşı pratik çözümler geliştirmemizi sağlar. Zihnimizde geniş ufuklar açarak bizi aktif, sosyal bir insan yapar. Eğer matematikçileri incelerseniz tüm bu saydığım özellikleri gözlemleyebilirsiniz.

Comments are closed.