Matematik Sayılar |

Matematik Sayılar

Matematik diğer bir ifadeyle sayıbilimi, adından da anlaşılacağı gibi sayıların içinde kurgulanan bir bilimdir. Sayılar olmadan matematik de olmaz. Sayılar matematik dünyası içerisinde atılacak olan her adımda insanın karşısına çıkar. Matematikte sayılar konusunun orijin noktasını; “her sayı bir rakam olmayabilir ancak her rakam bir sayıdır” yargısı oluşturur. Matematikte temel olarak 2 çeşit sayı vardır. Bunlar gerçel sayılar ve Sanal sayılardır. gerçel sayılar tanımlanabilir sayılar anlamında kullanılır. Bunlar günlük hayatta kullandığımız sayıları da içlerine alırlar. Sanal sayılar ise gerçel sayılar ve alt kümelerinin tanım boşluklarını oluşturmak için düzenlenmiş olan sayılardır.

Leave a Reply