Matematik Uygulamaları |

Matematik Uygulamaları

Matematik uygulamalarının amacı, görsel yönünün zenginliğiyle, derslerde soyut olarak

ifade edilen matematik konularının zenginleştirilip desteklenmesini ve pekiştirilmesini

sağlamaktır. Bu uygulamalar, matematiği korkulan bir ders olmaktan çıkarıp,öğrenciler

tarafından sevilen, ilgi çeken, zevkli bir etkinlik,bir oyun haline getirir.

Öğrenciler bu uygulamalarla, matematiğin zenginliklerinden faydalanarak, matematiğin

büyülü dünyasına girme şansı bulurlar. Bu uygulamalarla öğrencilerin dört işlem yapma,

zihinden hesaplamalar ve işlemler yapma, mantıksal düşünme, zekâ ve strateji güçleri

gelişir. Matematik uygulamaları hem sınıf içerisindeki toplu çalışmalarda; hem de

öğrencilerin bireysel olarak yapacağı çalışmalarda kullanabileceği uygulamalardır.

Öğretmenler ve veliler öğrencilerin, eğitimlerini matematik uygulamalarıyla desteklemelerini

sağlamalı, böylelikle onların eğitimden aldıkları verimi üst seviyelere çıkarmalarına yardımcı

olmalıdırlar.

Leave a Reply