Sayıların mucizesi |

Sayıların mucizesi

Matematik sayılar üzerine kurulu inanılmaz bir bilim dalı. Sayıların mucizesi. Sayılar arasındaki oranlar, dengeler, hesaplamalar , gizli kalmış ilişkiler ve tüm bunların biz farkında olsak da olmasak da varoluşu; işte sayıların mucizesi bu.   Matematik ve dayandığı sayılar ve bunlar arasındaki ilişkiler yeri geldiğinde gereği gibi anlatılsa ve anlaşılsa bizlere, hiç kafa karıştırıcı, saçma gelmez. Tersine ritmik saymalar, denklemler, pi sayıları, türevler, hipotenüs teorik gerçekliğinden çıkarak somut, elle tutulur hale gelirler. Matematikle geometri ile insanların barışması, anlaşması da ancak böyle mümkün olur.  Matematik gibi bir formel bilim, konuları doğada değil düşüncede olan yasalardan olaylara inen tüm dengelimi (dedüksiyon) kullanan bir bilim böylece daha somut, görülebilir dur.

Leave a Reply