8 Ile Bölünebilme |

Bölünebilme kuralları

2 İLE BÖLÜNEBİLME :Bir sayının 2 ile tam olarak bölünebilmesi için çift sayı olması gerekir. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan daima 1’dir.
3İLE BÖLÜNEBİLME :Ancak üçün katı olan sayılar 3ile tam olarak bölünebilirler. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan, rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalan eşittir.
4 İLE BÖLÜNEBİLME :Bir sayının 4 ile tam olarak bölünebilmesi için, son iki basamağındaki rakamların oluşturduğu sayının 4 ‘ün katı olması gerekir. abc sayısının 4 ile bölümünden kalan , bc’nin 4 ile bölümünden kala eşittir.
5 İLE BÖLÜNEBİLME :Birler basamağındaki rakam 0 ya da 5 olan sayılır , 5 ile tam olarak bölünebilirler.Bir sayının 5 ile bölümünden kalan, o sayının birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalana eşittir.
8 İLE BÖLÜNEBİLME :Bir sayının 8 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının son üç basamağındaki rakamlardan oluşan sayının 8’in katı olması gerekir.Örneğin , 3432 sayısı 8 ile tam olarak bölünebilir.
9 İLE BÖLÜNEBİLME:Bir sayının 9 ile tam bölünebilmesi için rakamlar toplamının 9 un katı olması gerekir
10 İLE BÖLÜNEMİLME: :Bir sayının 10 ile tam bölünebilmesi için sayının birler basamağı sıfır olmalıdır