Âtatürk’ün Geometriye Katkıları |

Geometri dersi ve başarının yolu

Bildiğimiz gibi matematik, her açıdan öğrencilerin korkulu rüyasıdır ancak birçok öğrenci, diğer derslerden daha çok matematik dersine karşı muazzam bir ilgi beslemektedir. Ancak bilmemiz gerekiyor ki matematik, birçok önemli ve zorlu alt dalı olan bir derstir ve bir çok konuyu içerisine alabilir. Geometri de bunlardan birisidir. Geometri dersleri, her ne olursa olsun öğrencileri zorlayan ve çalışma gerektiren önemli bir derstir.

Genel olarak geometrik şekiller ve ifadeleri üzerine bir ders durumunda olan geometri, bu şekillerin sayısal olarak hesaplanması konusunda çok zorlayıcı bir ders olarak dikkatleri çekiyor. Özellikle yazılı ve uygulamalı sınavlarda öğrencileri çok zorlayabilmektedir. Genel olarak formüller eşliğinde çözülmesi gereken geometri soruları, zaman zaman çok zor bir hal alabiliyor. Birden çok formülün ezberlenmesi kimi zaman zor oluyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki matematiğin her dalında ezberlemek yerine öğrenmek her zaman daha geçerli ve kalıcı sonuçları beraberinde getiriyor. Ezberlenen bilgiler, zaman içerisinde silinebilir ancak öğrenilen bilgiler daima kalıcıdır ve uzun süre unutulmaz. Geometri konusu da aynen bu şekildedir. Formül ezberlemek sorunu hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. Geometri dersini öğrenmenin yolu bol soru çözmektir. Çalışmaya başlamadan önce çok kolay bir geometri soru bankası edinmelisiniz. Bu sizin geometriye olan bakış açınızı değiştirecek  ve derse ısınmanızı sağlayacaktır. Daha sonra zorluk derecesi daha yüksek sor bankaları ile devam edersiniz. Zaman içerisinde geometri sizin için bir sorun olmaktan çıkacaktır.

Matematik eğitim merkezimizde sadece geometri üzerine uzmanlaşmış bir çok öğretmenimiz mevcuttur. Bizimle iletişime geçerseniz öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız sizinle titizlikle ilgilenecektir.

Atatürk ve Matematik

Mustafa Kemal Atatürk matematiğe olan ilgisini daha çocuk yaşta belli etmiştir. Kemal adı ise Atatürk’ün çok sevdiği Mustafa adlı matematik öğretmeni tarafından Selanik Askerî Rüştiyesindeyken ona verilmiştir. Bu olay şöyle olmuştur

Matematik dersinde gösterdiği üstün başarılarıyla adı da Mustafa olan öğretmeninin dikkatini çekmiştir. Bir gün Matematik öğretmeni Mustafa Efendi öğrencisi Mustafa’yı ,çağırarak “Senin de adın Mustafa, benim de. Bundan sonra senin adın Kemal olsun” der ve o günden sonra Mustafa’nın adı Mustafa Kemal olmuştur.

 Atatürk askeri öğrenimi sürecinde matematik ile sistemli bir şekilde ilgilenmiştir.
 
    Atatürk, matematik ve geometriye çok önem vermiş katkıda bulunmuştur.Bu katkılardan söz edecek olursak şöyle başlayabiliriz
  * Atatürk, matematik ve geometri kapsamında bazı terimler oluşturmuştur bunlar ;
              Yeni İsimler Yeni İsimler                           Eski İsimler  
       
          -Bölen                                                                     -Maksumunaleyh 
          -Bölme                                                                   - Taksim
          -Bölünebilme                                                   -Kabiliyet-i Taksim
          -Dikey                                                                    -Amudi
         -Çarpan                                                                 - Mazrup
        -Pay                                                                           -Suret
        -Piramit                                                                 -Ehram
        -Ondalık                                                                -Aşar’i
       -Çember                                                                -Muhit-i daire
       -Çarpı                                                                      -Zarb
      -Sadeleştirme                                                    -İhtisar

* Bu terimler Arapça kökenlidir.
* Atatürk bu terimlerin yer aldığı bir geometri kitabı düzenlemiştir. Bu kitap 1937 yılında yayımlanmıştır.