Atatürk’ün Matematiğe Katkıları |

Atatürk ve Matematik

Mustafa Kemal Atatürk matematiğe olan ilgisini daha çocuk yaşta belli etmiştir. Kemal adı ise Atatürk’ün çok sevdiği Mustafa adlı matematik öğretmeni tarafından Selanik Askerî Rüştiyesindeyken ona verilmiştir. Bu olay şöyle olmuştur

Matematik dersinde gösterdiği üstün başarılarıyla adı da Mustafa olan öğretmeninin dikkatini çekmiştir. Bir gün Matematik öğretmeni Mustafa Efendi öğrencisi Mustafa’yı ,çağırarak “Senin de adın Mustafa, benim de. Bundan sonra senin adın Kemal olsun” der ve o günden sonra Mustafa’nın adı Mustafa Kemal olmuştur.

 Atatürk askeri öğrenimi sürecinde matematik ile sistemli bir şekilde ilgilenmiştir.
 
    Atatürk, matematik ve geometriye çok önem vermiş katkıda bulunmuştur.Bu katkılardan söz edecek olursak şöyle başlayabiliriz
  * Atatürk, matematik ve geometri kapsamında bazı terimler oluşturmuştur bunlar ;
              Yeni İsimler Yeni İsimler                           Eski İsimler  
       
          -Bölen                                                                     -Maksumunaleyh 
          -Bölme                                                                   - Taksim
          -Bölünebilme                                                   -Kabiliyet-i Taksim
          -Dikey                                                                    -Amudi
         -Çarpan                                                                 - Mazrup
        -Pay                                                                           -Suret
        -Piramit                                                                 -Ehram
        -Ondalık                                                                -Aşar’i
       -Çember                                                                -Muhit-i daire
       -Çarpı                                                                      -Zarb
      -Sadeleştirme                                                    -İhtisar

* Bu terimler Arapça kökenlidir.
* Atatürk bu terimlerin yer aldığı bir geometri kitabı düzenlemiştir. Bu kitap 1937 yılında yayımlanmıştır.