Dikdörtgenin Alanı |

Alan hesabı

Alan hesabı yaparken öncelikle dikdörtgenin alanının nasıl hesaplanacağı bilinmelidir. Çünkü,düzlemsel şekillerin alanlarını hesaplarken çıkış noktamız dikdörtgenin alanıdır.
Dikdörtgen alanın ,iki kenarın çarpımı olarak ele alıp hesaplama alanı dolaylı yoldan bulma anlamına gelir. Dikdörtgen alanı hesabını öğretirken, onu birim karelere ayırıp kareli saymak yerine, axa bağlantısı, çeşitli etkinliklerle anlatabilir. Dairenin alanı ise , üçgen veya dörtgenlere bölünemediği için ayrı bir çalışma konusu olarak ele alınmalıdır. Dairenin alanı ile ilgili yapılacak etkinlikleri kavrayabilmesi için , alan konusunun kişide gelişmiş olması gerekir. Aynı şekilde , düzgün çokgenler üçgenlere bölünebildiği için ayrı bir etkinlikle anlatılmalıdır.
Dikdörtgen alanı ile ilgili çalışma yaparken , üçgen kullanılabilir. Dikdörtgen alanı içerisinde oluşturulabilecek üçgenlerle,uygulamalı çalışmalar yapılarak, Dikdörtgenin alan hesabı öğretilir.

Alan ve çevre hesaplama

ALAN VE ÇEVRE HESAPLAMA/1:
Çevre ve alan hesabı, ölçüler şeridi ile geometrinin ortak alanıdır.
Şekillerin çevrelerini hesaplarken köşeleri kare, nokta bir kağıt gayet uygun bir materyaldir. Ağ üzerinde kenarları birbirine dik olarak çizilen çeşitli çokgenlerin çevrelerinin hesaplanması, öğrencileri, birim uzunluklarını saymalı durumunda bırakır. Öğrenci bu yolla çevre ölçmenin uzunluk elamanı anlamına geldiğini kavrar.
Daha sonra , kare veya dikdörtgen gibi şekillerin hesaplanmasında daha kestirme bir yol araştırılır ve öğrencinin formüle ulaşmasını sağlanır. Her şekil tanındıkça, çevre hesabı kendi içinde yapılır. Çevre hesaplarken diğer şekillerden farklı olarak , dairenin çevresinin bulunabilmesi için pi sayısına ihtiyaç vardır. Öğrencinin pi sayısına kendiliğinden ulaşmasını sağlamalı üzere düzenlenmiş çeşitli etkinlikler vardır. Bundan sonra, çevrenin elde edilmesi ile ilgili bağıntıyı kavramalı kolaydır