Geometri Nerelerde Kullanılır |

Geometrinin kullanım alanları

Geometri, bildiğimiz gibi matematik dersinin bir alt alan dalı olarak biliniyor ve okul döneminde öğrencilerimizin korkulu rüyalarından birisi olarak dikkatleri çekiyor. Gerek şekiller ile çalışılması ve gerekse matematik derslerinden birçok işlem ile gerçekleştirilmesi münasebeti ile zor olan bu dersin kullanım alanları en çok merak edilen hususlardan birisi olarak da dikkatleri çekiyor.

Geometri kullanım alanları konusunda sizlere ufak bir bilgi vermek amacındayız. Öncelikle belirtmeliyiz ki geometri, günlük yaşamamızın her noktasında bizlere gereklidir. Uzunluk ölçümleri, dikey ya da yatay parametreler ve buna benzer önemli konular, geometri konusunun içerisine girdiğinden dolayı dikkat etmemiz gereken  derslerden birisidir. Geometrinin direk olarak kullanıldığı meslek dalı inşaattır. Özellikle tapu ve kadastro birimlerinde çalışanlar geometri ile iç içedirler. Arazi ölçümleri, temel kazıları , şehir ve bölge planlama geometrinin tam merkezindedir.  Bunun dışında geometri dersi ile çok yakından ilgili meslek dalları vardır. Bunlar Mimarlık, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, grafik tasarım gibi mesleklerdir.

Tabi ki geometri birden ortaya çıkmamıştır. İnsanlık tarihinde önemli aşamalar kaydetmiştir. Matematik gibi geometride bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. Geometrinin doğuşu yaklaşık 3000 yıl önceye dayanır. O zamanlar  şehirdeki bir çok insan tarımla uğraşırdı. Şehirler de genelde nehir yakınlarına kurulurdu çünkü tarlaların hepsi sulama kolaylığından dolayı nehir kenarlarındaydı. Nil nehrinin kıyısındaki tarlaların sınırları her yıl olan su taşkınlarından dolayı bozuluyordu. Tarla sahipleri yılın bu zamanında birbirleri ile önemli problemler yaşıyorlardı. Bu sorunun bir tek çözüm yolu vardı. Her tarla sahibinin arazisinin bir sayısal karşılığı olmalıydı. İşte bu ihtiyaç insanları geometrik şekillerin alanını bulmaya zorladı. İnsanlık  geliştikçe sosyal problemler de büyümeye başladı, problemler büyüdükçe çözüm yollarıda gelişmeye başladı. Matematiksel sistemler büyük şehirlerin oluşması ve bu şehirlerde insanların uyum içerisinde yaşamaları için önemli bir argümandır.Dolayısı ile biz fark etmesek de attığımız her adımda matematik ve geometriyi kullanırız.