Logaritma Ne Işe Yarar |

Geometride alan

Sınırlı ve kapalı yüzeylerin ölçüleri geometride o şeklin alanı olarak adlandırılır. Şekilleri birbirinden çok farklı yüzeylerin ,kare ve daire gibi,alanları birbirine eşit olabilir. Herhangi bir yüzeyin alanını hesaplamak için, temel prensip olarak,yüzeyi birim alanlarına ayırmak ve bu birim alanların sayısını tespit etmek gerekir.Bu yöntemin hata payının bulunması ve onunla hesaplama yapmanın zor ve zaman alıcı olması nedeniyle formüller bulunmuştur. Birim alan,birkenarı,bir birim olan kareye denir.Bu karenin adı da bir birim karedir.Ölçü sembolünün üzerine 2 sayısı koymak suretiyle belirtilir.Alan biriminin askatları ve katları yüzer yüzer küçülür ve büyür. Yüzeylerin alanlarını hesaplamak için kullanılabilecek bir yöntem de,o alanı,alan hesapları bilinen geometrik şekillere ayırmaktır. Bu geometrik şekillerin alanlarının toplamı,ana şeklin alanına eşit olur. Bir yüzey,alanları hesaplanabilen geometrik şekillere ayrılamıyorsa,o yüzeyin alanı integral veya logaritma fonksiyonu yardımıyla  bulunur.