Matematiğin Faydaları |

Matematik Eğitimi

Günlük hayatımızda matematik her alanda kullandığımız çeşitli zihinsel işlemlerin bütününü kapsayan bir bilimdir.Bu nedenle matematik eğitimi insanlar ve özellilkle eğitim gören çocuk ve gençler için bir zorunluluktur.Matematik eğitimi ilkokuldan itibaren düzenli bir temel üzerine oturtulmalıdır.ilköğretimden ortaöğretime,ortaöğretimden yüksek öğretime geçişler için matemetik eğitimi şarttır.Matematik;günlük hayatın getirdiği bilgi ve beceri kazandırmak, pratik düşünme,zihinsel gücü arttırıcı ve problem çözmeyi öğretmektir.İnsan tarafından yaratılan zihinsel bir sistem olduğu için soyut biçimdedir.Öğretim sırasında somut hale getirililerek kolaylaştırabilir.Bunun içinde yüz yüze matematik eğitimi gerekir.Bu şekilde etkin çalışma biçimiyle başarı sağlanır.Kısacası matematik eğitimi günlük hayattaki ihtiyaçlar için gereklilik arz etmektedir.

Matematiğin Düşünce Gücüne Etkisi

MATEMATİĞİN DÜŞÜNCE GÜCÜNE ETKİSİ

     Matematik sayılarla kurulu bir bilimdir.Sayısal verilerden yola çıkılarak hayatı düzenlemeye yarayan bilimin adıdır.Bir nevi sayılarla oynayarak hayatı anlamaya yorumlamaya çalışma işidir yani.

   Gündelik hayatta bir çok işimizi kolaylaştırır matematik.Beynin kullanım gücünü arttırır.Bilindiği üzere beyin sağ ve sol olmak üzere iki yönlüdür.Sağ yönü sözel sol yönü sayısal zekaya tekabül eder.İnsanlarda yöneldikleri mesleki alanlarını rahat kullanabilecekleri bu iki alandan birini seçerek yeteneklerine göre belirlerler.

     Beynin sağ tarafını kullanmak insana aynı zamanda sol tarafı kullanma kabiliyeti kazandırmayabilir.Kazandırması ihtimali düşüktür ama sol tarafı kullanmak yetenekleri ona göre belirlemek sağ tarafa da etkinlik  kazandırır.Yani matematik dersi ile uğraşan bir insan sayıları yorumlamak zorunda olduğundan hayatı itibariyle bir sorunla karşılaştığında o sorunu kolay ve kestirme bir yoldan rahatlıkla çözecektir.Ama aynı şeyi sözel bir alanla uğraşan biri için düşünecek olursak ;sözel zeka insanı gereksiz yorumlara itebilir.Sözel zeka eşittir yorumsal zeka olmaz sanırım.Çünkü bir insan matematiksel yada farklı herhangi bir sayısal veriyle hayatını sürdürüyorsa çözüme en kısa yoldan ilke edinmiş demektir.Hal böyleyken böyle bir insanın sorunlara gereksiz yorum getirmesi de beklenecek bir durum olmaktan çıkacaktır elbette ki.İşini kestirme yollardan halletmeye çalışacaktır.

     Ygs’yi düşünelim mesela…Bu tarz sınavlarda paragraf sorularında verilene baktığımızda sözeller sayısallardan hata yapabilmekte.Bunu nedeni gereksiz fazlaca yapılan yorumlardır.Fakat sayısal yönlü arkadaşlar sabit düşündüklerinden yorumlarıda sabit olur.Olması gerekeni tek bir çerçevede düşünüp cevapları verirler.Akla ilk gelen cevap doğru çıkar genel veriler itibariyle.Sözel bir insan bu noktada ihtilaflı düşünmesi çok yüksek bir olasılıktır.Yani matematik düşünce gücümüzü rahatlıkla etkileyen bir bilimdir.Kolay ve kestirme yoldan yardımcı olan bir bilimdir.

     Olumsuz yönleri yoktur diyemeyiz elbet…Hayatı kestirme yaşayamayız.Kestirip atamayız bazı şeyleri de.Bunun içinde düşünme konuşma yetisine ihtiyacımız vardır;ki bu da sözel zekayla olur ancak. Söylediğimiz gibi beynin sol tarafını kullanmak sağ tarafa etki edebilir.

     Matematik dersi,sayısal alanın en güçlü deersidir ve diğer bütün derslerin temelini oluşturur.O yüzden beynin sol tarafını kullanmak en çok matematikle olur diyebiliriz.

     Gündelik hayatta bir çok noktada matematiğe ihtiyaç duyarız.Büyükler derler ya  ‘Her şey hesaba kitaba bakar’diye.Eskiler matematik dersi iyi olmayan çocuğu tembel öğrenci statüsüne sokar.Aslında yanlışta sayılmaz bu sav.Matematik insanın düşünce gücünü en çok etkileyen gelişimine katkıda bulunan bilimdir.İleriki yaşantısında insana kolaylık sağlayan bir bilim…Bu bilimle insan kendisini her alanda geliştirme yetisine sahip olabilir.

     Matematiksel uğraşımlar insana icat yaptırır,sözel uğraşımlar ise yazı yazdırır.Sürekli şiir yazan yada okuyan bir insan duygularını geliştirmekten öteye geçemez, ama işlemlerle,sayılarla uğraşan bir insan toplumunu ileriye taşıyabilir.Tabiki ikiside gereklidir ;ama konumuz itibariyle biz matematiği düşünmeliyiz… ‘Matematik tüm bilimlerin kraliçesi, sayısal kuramıysa matematiğin kraliçesidir’C.Friedrich Gauss.Çok doğru…Matematik olmadan düşünce gücü gelişemez.Yukarıda da belittiğimiz gibi matematik insan hayatının çok önemli bir bölümünü kapsar.

     Pisagorcularsa; ‘evrenin hakimi sayılardır’ der.Bu sav üzerinden hareket ederler.İnsanın inançları ne yöndeyse işleride o yönde olur.Pisagorun matematikteki yeri çok önemlidir.Hala onun buluşunu işlemlerimizde kullanmaktayız.O inandığı yoldan gitti.Buluşunu ortaya koydu.Arkasından onu takip edenler çıktı onlarda bu savı geliştirdi.

     İnsan düşündüğü yolda ilerlerse kazanımları çok olur.Matematikte düşünmeye yardımcı olur.Kestire yoldan sorun çözümünü sağlar.

     ‘Bir matematikçinin savunması’ adlı yapıtında G.Hardy seçkin bir hayata giden yolun matematikten geçtiği savı yaygın olarak bilinmesine rağmen bu anlayış bir gurup insanın,açıkçası matematikçilerin belleğine ve yaşantısında yer etmiştir.Bu nedenle ilk bakışta görülmeyen fakat gelişmiş ve endüstriyelleşmiş bir ülkede çok sayıda matematikçi vardır.Çünkü matematik ve matematiksel düşünce gücü olmadan sayıların ve şekillerin dilinden anlamadan daha açıkçası matematik okur yazarı olmadan ne bugün nede gelecekte demokratik ve çağdaş bir toplumun saygın bir üyesi olmak olası gözükmüyor.Bu nedenle 60lı yıllarda yeni matematik hareketi günümüzde herkes için matematik özdeyişi yada sloganıyla yer değiştirmiş,80li yılların ortasından başlayarak okul matematik programlarının amaçları,içerikleri,öğretme öğrenme yöntemleri ve benzeri açısından yeni baştan gözden geçirilerek köklü değişiklikler ve yenilikler yapılmaya başlanmıştır.

     Gördüğümüz üzere matematik gündelik hayatı kapsayan bir bilim dalıdır ve çağdaş toplum düzeyine ulaşmasında anahtarı konumundadır.Yani düşünce gücünü etkiler bununla da kalmaz toplumun refah seviyesini yükseltir,yaşam standartlarını arttırır.Matematiği önemseyen bir toplumun kalkınma gücü ve milli geliri artar.Çünkü artık bilindiği gibi teknoloji çağındayız ve bunun gelişimi de bilimle,en başta da matematikle sağlanabilir.Düşünme ve zeka olmazsa buluş olmaz,matematik olmazsa bunların hiçbiri olmaz.