Matematik İşlemleri |

Matematik İşlemleri

İşlem terimsel olarak, sayılara, vektörlere, matrislere, fonksiyonlara uygulanan matematik fonksiyonları anlamına gelir. İşlem terimi : +, -, x , /  vb. sembolleriyle gösterilir ve bu sembollerle yapılmak istenen işlem anlatılmak istenir. En yaygın işlemler, X ve Y değerlerine uygulanan ve bununla bir üçüncü Z değerine ulaşılan ikili işlemdir. İkili işlemlerin başlıcaları dört işlem diye adlandırılan; toplama, çıkarma, çarpma ve bölmedir. İşlemlerin, yapılacak işlemleri pratikleştirecek çeşitli özellikleri vardır. ,Bunlara örnek olarak Birleşme Özelliği, Değişme Özelliği, Dağılma Özelliği verilebilir.