Pisagor Yöntemi |

Geometrinin Kullanım Alanları

Geometrinin tarihi Mısırlıların Nil nehrinin belirli periyodlarla taşması ve bu konuda çaresiz kalmalarıyla doğmuştur. Nehir kıyısındaki tarla sınırlarının silinmesi üzerine herkesin kendi arazisini geri vermek adına yüz ölçümü hesaplamaları yapmakla başlamıştır. Bu ve bu benzeri problemleri çözmek için doğan geometri giderek daha soyut bir hal almış ve kavramlaşmaya başlamıştır. Geometri hakkında en eski kitaplardan biri İskenderiyeli yunan bilgin Eukleides ( Öklid ) tir. Teoremleri günümüzde bile geçerliliğini sürdürmektedir.

Yunanca; geo ( yer ) metro ( ölçüm ) kelimelerin birleşimiyle elde edilmiş geometri sözcüğü matematiğin şekilleri ve cisimleri inceleyen bir dalıdır. Ünlü yunan filozof ve bilgeler olan Thales ve Pythagoras ( Pisagor ) tan tutun Leonardo da vinci ve Einstein e kadar. Ve günümüzde yaşayan geometricilerin bazen teoremleri birbirleriyle çelişmektedir. Ama buna rağmen bu çalışmalar farklı dallarda kullanılıp farklı başarılar elde edilmesine sebep olmuştur.

En basitinden, yüz ölçümü hesabı yapılan bir araziden, gök taşlarının yörüngesinin hesaplanması, haritalar, ölçekler, mimarlık, silah ve makine yapımına kadar bir çok konuda geometrinin kullanım alanları mevcuttur.