Pisagorun Hayatı |

PİSAGOR(M.Ö.596-500)

Samos’lu Pisagor’un M.Ö.596′da doğduğu tahmin ediliyor.Doğumu gibi ölüm tarihi de kesin bilinmemektedir.Hayatı hakkında çok az bilgi vardır.Kulaktan kulağa gelen bilgiler vardır.Kendisi Yunan filozofu ve matematikçisidir.Kendi ülkesinin kargaşasından kaçıp İtalyan’ın Kroton şehrine gelerek meşhur okulunu kurmuştur.Pisagor matemetik,fizik,astronomi,felsefe ve müzik gibi dallara yenilikler getirmek istemiş ve dönemin siyasetçileri ve din adamlarının girişimleriyle okulunu ateşe vermişler öğrencileri ve kendisi ölmüştür yaptığı çalışmalarda günümüze gelememiştir.Geometride aksiyomlar ve postulatlar her şeyden önce gelmelidir sonuçlar bu aksiyom ve postülatlardan yararlanılarak elde edilmiştir düşüncesini ilk bulan ve uygulayan matematikçi Pisagor’dur.Matematik de aksiyomatik düşünceyi ve ispat fikrini getiren yine Pisagor’dur.En önemli buluşlarından biride doğadaki her şeyin matematiksel olarak açıklanması ve yorumlanması düşüncesidir.Yaşayış ve inanışı ilimle açıklama ve yorumlamayı o getirmiştir.Pisagor teoremi matematikteki en büyük buluşlardan birisidir.Hele zamanımızdan çok önce olduğu göz önüne alınınca ne kadar büyük bir buluş olduğu ortadadır.

Aradan 2600 yıl geçmesine rağmen Pisagor teoremi ve Pisagorun diğer teoremleri matematik dersi ve geometri dersi müfredatında önemli bir yere sahiptir. SBS,LGS veLYS de sık sık pisagor teoreminden soru gelmektedir.