Sıfırı Kim Bulmuştur |

EL-HAREZMİ(780-850)

Asıl adı Ebu Adullah Muhammed Bin Musa El Harezmi’dir.Özbekistan’ın Hive bölgesinde bir Türk şehri olan Harizm’de doğmuştur.Matematik ve astronomi bilginidir.Hayatı hakkında çok bilgi bulunmamaktadır.Üç oğlu olduğu ve oğullarının da hepside matematik bilimi üzerine ciddi çalışmalarıyla tanınan önemli eserler  neşretmişlerdir.Harizm’den Bağdat’a gelerek zamanın alimlerinden ders alıp kendini yetiştirmiştir.Zamanın Abbasi Halifesi Me’mun’dan yardım ve destek görmüştür.Bağdat’taki Saray kütüphanesinin idaresi kendisine verilip matematik ve astronomi de araştırmalar yaptı.Batı bilim dünyasında en sürekli en derin etkiler bırakmış matematikçi olarak tanınmıştır.Bu sahada ilk eser sahibidir.Eserlerinde Avrupa’nın bilmediği “sıfırı”kullanıp cebir işlemlerini geometrk düşüncelerle temellendirdi.Harezmi’nin ilk kitabı Kitab’ül Muhtasar fi Hesab’il Cebri Mukabele”önemli gelişmelere dayanak olmuş 600 yıldan fazla matematik öğrenimi için temel sayılmıştır.Bu eserinde “cebir”kelimesini matematiğe kazandırmıştır.Eser Endülüs medreseleriyle batıya geçmiştir.Latince’e çevrilip Avrupa ve Amerika’da yayınlanmıştır.

Geometri ve cebir dalında günümüze kadar gelen bir çok çalışması vardır. Avrupa kabul etmesede Avrupaya sıfırı tanıtan ve kabul ettiren müslüman matematikçi Harezmidir. Halen YGS, SBS ve LYS sınavlarıda Harezmiden izler bulunmaktadır.