Soru Tipleri |

Türk Eğitim Sisteminde Özel Ders

Türkiye’deki eğitim sistemi öğrencileri kendi aralarında rekabete sokarak lise veya üniversiteye hazırlık zamanlarında zor durumlar yaşatmaktadır. Gerek matematik gerekse başka bir ders olsun o dersi öğrenmek zor bir uğraş olmuştur. Verilen eğitim sınavları kazanmaya yönelik yeterli değildir. Okullarda ve dershanelerde ezberci bir eğitim verilerek öğrenci olayın mantığını kavrayamaz. Konu hakkında tek tip soru öğretilerek sınavlarda karşısına çıkan çeşitli soruları çözmekte zorlanırlar.

Özel ders ile konu hakkında olayın mantığı kavranır ve öğrenci çeşitli soru tipleri öğrenerek sınavlarda zorluk çekmeden soruları çözebilir. Ayrıca özel derslerde uygulanan birebir eğitim sistemi ile eğitmen ile öğrenci arasına hiç bir engel girmeden ders hakkında istediği soruyu sorabilir ve eğitmen öğrencinin eksikliklerini görerek eğitim verir.

Geçmişten günümüze insanoğluyla beraber büyüyen gelişen matematik hayatımızdaki yeri sayılamayacak kadar fazladır. Matematik, bu eğitim sisteminde öğrenciler tarafından zorlanan en zor derslerden biridir. Bu matematik korkusunu yenmek adına ve sınavlarda matematik sorularını zorlamadan çözmek için matematiği anlamak adına bu zor eğitim sisteminde en kapsamlı ve verimli yöntem özel matematik dersi almaktır.