Türk-islam Matematikçileri |

Ali KUŞÇU

Türk-İslam Dünyası astronomi ve matematik alanında ortaya koyduğu eserleriyle haklı bir şöhrete sahiptir.Türk tarihinin Osmanlılar devrine tekabül eden astronominin önde gelen bilgini sayılır.Babası,Uluğ Bey’in kuşcu başısı idi.Kuşcu soyadı babasından gelmektedir.Asıl adı Ali Bin Muhammed’dir.Doğum yeri Semerkant Doğum yılı ise 15.yüzyılın ilk dörtte biri içerisinde olduğu kabul edilmektedir.(16 Aralık 1474)Uluğ Bey’in Horasan ve Maveraünnehir hükümranlığı sırasında Semerkant’ta ilk dini öğrenimini tamamlamıştır.Küçük yaşta iken astronomi ve matematiğe geniş ilgi duymuştur.Devrinin en önemli bilginlerinden astronomi ve matematik dersi almıştır.Semerkant Rasathanesi müdürü olmuştur.Buradaki çalışmalara katılmış ölçümler yapmışlardır ve bu çalışmalarını hiçbir teknolojik yardım almadan yapmışlardır bu da günümüzden ne kadar ileride bir ilime sahip olduğunu gösterir.1525 yılında İstanbul’da vefat etmiş mezarı Eyüp Sultan Türbesi hareminde bulunmaktadır.Mezar yerinin 1819 yılına kadar muhafaza edildiği 1819 yılından sonra devrin nüfuzlu bir develet adamının mezar  taşının koyulduğu anlaşılmaktadır.